با دانلود و شنیدن آهنگ امرو آفتاب ننمه از کو طرف بیرون بامو از فرامرز دعایی از این موزیک لذت ببرید

هم اکنون آهنگ گیلکی فرامرز دعایی به نام امرو آفتاب ننمه از کو طرف بیرون بامو در کئو موزیک

 

♫♫♫ متن آهنگ امرو آفتاب ننمه از کو طرف بیرون بامو فرامرز دعایی ♫♫♫

 

♫ ♪ ♫ ♫ ♪ ♫ ♫ ♪ ♫

من هونی ایسم که بوم
من همانی هستم که بودr/”>م
ساده دیل سختی بیده
ساده دل و سختی کشیده
کی <a=”/”>زمان می دیمه خیلی زود خط بکشه
که زمانه به چهره ام خیلی زود خط کشید
می دَهن دو سته یه
دهانم بسته است
می لبان خاموشه
لبانم خاموش است
می دیلام هه تو به اَ
دل من هم به این
هیچی پوچی خوشه
هیچ و پوچ خوش است
غم جانم را بلعید رمق در دستانم نیست
گل نیمه جان شوره زارم
گل نیمه جان شوره زارم
کیسه اون گوش بده
ایپچه می حرفانا می حرفانا
غم بوخورده دِ می جانا
رمق دینه می دستانا
گوله نیمه جان شوره زارمه
گوله نیمه جان شوره زارمه

♫ ♪ ♫ ♫ ♪ ♫ ♫ ♪ ♫

 

دانلود آهنگ امرو آفتاب ننمه از کو طرف بیرون بامو فرامرز دعایی

 

♫ ♪ ♫ ♫ ♪ ♫ ♫ ♪ ♫

هوسِ اَبا نارم
هوس آب ندارم
هوسِ اَب نارم
هوس آب ندارم
دوس دارم پرپرابم
دوست دارم پرپر شوم
دوس دارم پرپرابم
دوست دارم پرپر شوم
حسرت خواب دارم/خواب دارم/خواب دارم
حسرت خواب دارم/خواب دارم/خواب دارم
اَی خودا اَی خودا هچینه من مرا خورداندرمه
ای خدا/ای خدا/بیهوده خودخوری می کنم
نانم چی گوفتاندرمه
نمی دانم دارم چه می گویم
هچینه من مرا خورداندرمه،نانم چی گوفتاندرمه
بیهوده خود خوری می کنم/.نمی دانم دارم چه می گویم
بخترهِ کی می دهن، کی می دهن دوستابِه
بهتر است دهانم بسته شود
تا ایتا عالم حرف موفت امرا خستابه
تا با یک عالم حرف مفت خسته شود

♫ ♪ ♫ ♫ ♪ ♫ ♫ ♪ ♫

پخش آنلاین آهنگ فرامرز دعایی به نام امرو آفتاب ننمه از کو طرف بیرون بامو

0:00
0:00
1 اکتبر 2019 213 views 0
نظرات
کئوموزیک